Alger kan göra vätgas till framtidens bränsle

En stor del av världens forskare ägnar sig idag åt att komma på lösningar för en mer hållbar framtid, för att våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta leva i samma komfort som vi gör idag, samtidigt som klimatet räddas. Ett problem som måste lösas är ett effektivt transportmedel som inte förorenar luften så som fossila bränslen gör idag. Ett alternativt, miljövänligt bränsle skulle kunna vara vätgas. Detta är något som flera av världens stora biltillverkare redan arbetar med idag. Fördelen med vätgas är att det vid förbränning av gasen frigörs stora mängder energi, samtidigt som den enda biprodukten är vatten – inga partiklar eller giftiga ämnen, och ingen koldioxid. Nackdelen med vätgas är att den inte förekommer naturligt, utan måste framställas. I nuläget innebär det att det går åt mer energi för att framställa vätgas än man får ut när man förbränner den.

En studie som svenska forskare har genomfört visar dock att grönalger på ett oväntat effektivt sätt kan producera vätgas via fotosyntesen. Det är ett team av forskare vid Uppsala universitet som har upptäckt att just algarten Chlamydomonas reinhardtii är särskilt effektiv på att omvandla solenergi till vätgas. Eftersom solen är källan till energin, är det en helt förnybar energikälla och ett helt hållbart sätt att framställa ett potentiellt drivmedel, vätgas.Cross_section_of_a_Chlamydomonas_reinhardtii_algae_cell,_a_3D_representation

Det som gör denna upptäckt så revolutionerande är att man tidigare trodde (efter indikationer från tidigare studier) att den större delen av energin som behövdes för produktionen av vätgas kom från algernas egen ämnesomsättning. Om så hade varit fallet skulle man alltså ha behövt mata algerna för att producera vätgas, vilket skulle ha gjort det till en olönsam process. De Uppsalabaserade forskarna kunde dock konstatera, efter detaljerade mätningar av algernas enzymer, att 80 procent av elektronflödet (som är förutsättningen för vätgasproduktionen) producerades av enzymer som bara arbetar med solljus som energikälla. Efter detta rön hyser forskarna stora förhoppningar om att dessa grönalger ska kunna användas för att producera ett miljövänligt bränsle, och att vätgasen kan bli ett av de viktigaste biobränslena i framtiden.

Det finns dock saker man kan göra för att hjälpa miljön även innan man kan driva sin bil med vätgas. Om du har en dieselbil kan du till exempel dieseloptimera den, så att det går åt mindre bränsle när du kör. Du kan få hjälp med dieseltrim på Dieselkraft.se.

Taggar:
tribune