Bra planering ger bra forskningsstudier

Som de flesta som arbetar inom forskning är medvetna om så innefattar även mindre studier oftast ofantligt många arbetstimmar, en längre tidsperiod och mängder av delmoment. För att forskningsresultaten ska få en hög validitet är det även nödvändigt att dessa arbetsprocesser fungerar bra redan från starten och ändå till slutet av projektet. För att uppnå detta har alla professionella forskare utvecklat sina egna metoder och planeringsprocesser, men det finns också några grundläggande aspekter som med fördel kan användas av alla.

 

Planera och genomför
Många arbetsuppgifter kan fördelaktigt delas upp i mindre projekt för att bli mer överblickbara. Att jobba projektrelaterat betyder att du kan bocka av arbetsuppgifterna allteftersom de blir gjorda och eventuellt fylla på med nya. Om du har en deadline att förhålla dig till är det viktigt att du har en väl genomtänkt strategi för hur du på bästa sätt ska nå målet och samtidigt möta deadlinen. Inom forskning är det oerhört viktigt att arbeta målmedvetet och strukturerat för att projekten ska bli genomförbara och samtidigt hålla sig till den antagna budgeten. Att leda ett projekt är inte alla gånger så enkelt som det låter, men det finns knep att ta till för att på ett effektivt sätt ro dina projekt i hamn. Satsa på en professionell projektledarutbildning som ger dig grunderna och verktygen att hantera både mindre och större projekt. Genom noggrann planering och kontinuerlig utvärdering skapar du de bästa förutsättningarna inom projektgruppen från start till mål. Många av de grundläggande projektledarkunskaperna är även applicerbara på andra områden i din vardag. Oavsett om du är sysselsatt med ett projekt på arbetet eller planerar en större renovering i hemmet så vinner du på att kunna planera och genomföra arbetsmomenten strategiskt och genomtänkt. Att kunna hantera större och mindre projekt är eftersträvsamma kunskaper som passar perfekt att lista på ditt curriculum vitae.Bra planering ger bra forskningsstudier 2

 

Ta för dig i lagom portioner
Gapa efter lagom mycket och ta inte på dig för mycket arbete eller projekt som du är tveksam till att klara av. Då är det bättre att gå samman i ett team och tillsammans manövrera arbetsinsatsen så att utfallet blir bra och att en eventuell kund blir nöjd. Det finns många olika sätt att hitta en effektiv arbetsmetod, och ett relativt nytillkommet arbetssätt är att arbeta hemifrån. Vissa väljer att arbeta ensamma medan andra föredra lite gemenskap, och tränger ihop sig hos varandra i ett så kallat hoffice. I en relativt nyskriven artikel från Svenska Dagbladet beskrivs det nya arbetssättet från flera positiva synvinklar. Den familjära och hemtrevliga miljön är kanske det som får fart på effektiviteten till ditt kommande forskningsprojekt?

tribune