Cancerforskning

Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna som finns, och även en av de mest förödande. Varje år insjuknar 60.000 människor i Sverige i någon form av cancer. Det finns inget hundraprocentigt botemedel mot cancer, men de vanligaste behandlingsåtgärderna är kemoterapi och strålbehandling. I Sverige och många andra länder genomförs rutinmässiga kontroller för att upptäcka cancer i tidiga stadier, t.ex. PAP-test, som varje kvinna från 23 år och uppåt blir kallad till varje år. Upptäcker man cancern i ett tidigt stadium så är chansen för återhämtning mycket bättre än om man skulle upptäcka den för sent. Därför är det viktigt att gå på sina kontroller.

Doctor and patient with cancer

Hälsoproblem

Även om cancer är ganska vanligt, för att vara en allvarlig sjukdom, så är det mycket ovanligare än tandproblem . Vi är många som någon gång i livet får problem med våra tänder. Eftersom vi äter och dricker mycket mer raffinerat socker än förut, så utsätts tänderna ständigt för syraangrepp från bakterier som trivs i munhålan. Förutom karies, tandsten och andra problem så finns det också en hel del problem med sneda tänder. Detta kan behandlas med en tandreglering. Går man regelbundet på kontroller och utnyttjar den fria vården så har man ett bra grundskydd, även mot cancer. Det går inte att förebygga specifika cancertyper, men man kan drastiskt förbättra sin hälsa genom att äta nyttigt och motionera regelbundet, och på så sätt minska risken för att drabbas. Cancerfonden är en organisation som har som främsta mål att besegra cancer. De finansierar cancerforskning och har årligen olika kampanjer för att uppmärksamma allmänheten om cancer och hur cancer kan påverka ditt liv om du eller någon närstående drabbas.

Ge ditt stöd till forskningen

En av Canverfondens mest kända kampanjer är Rosa Bandet. Rosa Bandet syftar till att uppmärksamma bröstcancer, vilken är den vanligaste cancersorten som drabbar kvinnor i Sverige. Forskningen som Cancerfonden stödjer är bland annat stamcellsforskning. Stamceller har visat stor potential för att användas som botemedel mot cancer, men än finns det mycket vi inte vet om stamceller och stamcellstransplantationer, så det krävs ytterligare forskning inom området. År 2016 delade Cancerfonden ut 385 miljoner kronor för svensk cancerforskning, och med varje krona är vi ett steg närmare att hitta effektiva behandlingsmetoder för cancer. Det är inte bara Cancerfonden som är ledande inom cancerforskningen. Karolinska Institutet är en annan viktig aktör. En av de mest framgångsrika forskarna på Karolinska Institutet är Thomas Helleday, som även verkar vid University of Oxford och Stockholms universitet. Han och hans forskargrupp har gjort ett genombrott i cancerforskningen som innebär att vissa typer av cancer, till exempel vissa former av äggstockscancer, kan behandlas säkert utan biverkningar.

tribune