Japan leder utvecklingen av robotar

robot hand

Teknik är en stor industri i Japan, och landet är ledande inom många områden av teknisk utveckling. Ett sådant område är utvecklandet av mer eller mindre mänskliga robotar. Under 2000-talet har man i Japan utvecklat flera olika modeller av robotar som på sikt förväntas fylla olika roller i samhället. En […]

Läs mer ›

Bra planering ger bra forskningsstudier

Bra planering ger bra forskningsstudier

Som de flesta som arbetar inom forskning är medvetna om så innefattar även mindre studier oftast ofantligt många arbetstimmar, en längre tidsperiod och mängder av delmoment. För att forskningsresultaten ska få en hög validitet är det även nödvändigt att dessa arbetsprocesser fungerar bra redan från starten och ändå till slutet […]

Läs mer ›

Ozonlagret

Ozonlagret

För några år sedan talades det mycket om ozonlagret, och framförallt om hål i det, och vilka hälsorisker det medförde. Ozonlagret är ett lager med gasen ozon som finns i vår stratosfär. Det skyddar mot UV-strålning från solen eftersom den absorberas av ozonet. Hål i ozonlagret är egentligen en förtunning […]

Läs mer ›

Därför lever män i regel kortare än kvinnor

Därför lever män i regel kortare än kvinnor

Det har under lång tid varit ett allmänt känt faktum att kvinnor lever längre än män. I EU förväntas män leva i snitt 75,7 år, medan kvinnor lever i genomsnitt 82,1 år. Det verkar finnas flera olika anledningar till mäns generellt kortare livslängd, och nyligen tror man sig ha funnit […]

Läs mer ›

Synen på moderskap

Synen på moderskap

Att vara kvinna och att vara mamma är i dagens samhälle mycket nära förknippat. Det råder så kallad moderskapsnormativitet i samhället, det vill säga principer om det heterosexuella paret, det biologiska bandet mellan barn och föräldrar och förväntningen att kvinnor ska vilja och kunna bli mamma. Men 5-6 % av […]

Läs mer ›
tribune