Därför lever män i regel kortare än kvinnor

Det har under lång tid varit ett allmänt känt faktum att kvinnor lever längre än män. I EU förväntas män leva i snitt 75,7 år, medan kvinnor lever i genomsnitt 82,1 år. Det verkar finnas flera olika anledningar till mäns generellt kortare livslängd, och nyligen tror man sig ha funnit den bakomliggande orsaken till problemen.

Den nyliga upptäckten gjordes av forskare vid Uppsala universitet. De undersökte arvsmassan hos över 1600 äldre män, och upptäckte en genetisk förändring som var mycket vanlig: att Y-kromosomen hade förlorats i många av kroppens vita blodceller. Läs mer om studien här. De männen som hade denna förändring visade sig efter en uppföljning av studien leva kortare. Forskarna såg också ett samband mellan förlust av Y-kromosomen och en högre risk att dö i cancer. Deras resultat tyder på att Y-kromosomen inte bara är könsbestämmande, som uppfattningen varit förut, utan har tumörtillväxtdämpande effekt. Förlusten av kromosomen skulle därför kunna förklara varför män får cancer oftare än kvinnor. Det har länge varit känt att denna förändring sker hos män, men man har tidigare trott att det var en ofarlig och naturlig del av åldrandet. Läs mer om upptäckten här.

En anledning till att kvinnor lever längre kan också vara att de har en extra X-kromosom. Den är en fördel redan tidigt i livet, då män som drabbas av en mutation i den ena kromosomen inte har något skydd, medan kvinnor har en extra kromosom som kan kompensera för skadan.

Kvinnor har även en högre andel östrogen, kvinnligt könshormon, än män. Östrogen minskar mängden kolesterol i kroppen, som är skadligt. Det manliga könshormonet, testosteron, ökar istället mängden kolesterol.

Japanska forskare har också konstaterat att kvinnor har ett starkare immunförsvar än män. Det består delvis av T-celler, som skyddar mot infektioner, och B-celler, som utsöndrar antikroppar. Forskarna kunde i sin studie se att T-cellerna och B-cellerna minskar snabbare för män än för kvinnor när de blir äldre. Dessutom ökade antalet celler som angriper infektion mer hos kvinnor än hos män.Därför lever män i regel kortare än kvinnor 2

En annan faktor som kunnat konstateras i statistiken men inte kunnat kopplas definitivt till livslängd, men som tros påverka den, är mäns respektive kvinnors livsstil. Några aspekter av dessa som konstaterats är att män dricker mer än kvinnor, undviker läkarbesök i större utsträckning än kvinnor och ofta har ett hårt, fysiskt eller farligt arbete.

De ärftliga faktorerna kan man inte göra något åt, men man kan ta hand om sig själv och påverka sin livslängd på det sättet.

Taggar:
tribune