Forskning kring åldrande

Alla åldras vi och så fort vi kommer upp i medelåldern börjar det märkas att åldrande innebär att vi försvagas, framförallt fysiskt. I flertalet länder idag träder många gamla in i pensionsåldern samtidigt som födelsetalen, de senaste decennierna, varit låga. Det innebär att allt färre måste arbeta allt mer i skatt för att hålla igång samhällsfunktionerna. De stora pensionärskullarna kostar mycket pengar och de forskas både på hur äldrevården kan effektiviseras och på hur den ska kunna leda till bättre livskvalitet för dem som kommit upp i åren. I den här texten ska vi gå djupare in på ämnet åldrande.

Ett område med många förgreningar

Forskning kring de faktorer som påverkar hur vi åldras och vad man kan göra för att förbättra gamla människors livsvillkor är är ett område som det satsas mycket på. Nu har det tilldelats många extra miljoner i stöd för forskning kring åldrande och det kommer förhoppningsvis att leda till att vi får det bättre som pensionärer. En intressant fråga är hur man ska kunna ge pensionärer, som har arbetslivet bakom sig, en möjlighet att bidra med det de är bra på. Ett helt annat område som det också forskas på är hur kroppens behov av olika näringsämnen påverkas i och med tilltagande ålder.

Stora genombrott i forskningen

Det finns forskare som hävdar att vi är på väg mot riktigt stora genombrott när det gäller det vi vet om de mekanismer som orsakar åldrande. Människors förväntade livslängd har blivit längre och längre i takt med att vi lärt oss mer om till exempel betydelsen av kost och motion. Nu finns det en del som tyder på att vi kommer att kunna ta reda på hur vi åldras på cellulär nivå och vad vi kan göra för att motverka att kroppens celler långsamt dör. Det skulle kunna kunna medföra att vi håller oss friskare och att vi kan leva betydligt längre än vad vi gör idag. Forskningsanslagen är en nyckel till detta.

tribune