Forskning om alzheimer

Forskare hoppas att kunna finna svaret på den olösta gåtan om demenssjukdomar. Med vår tids ökade livslängd ökar samtidigt antalet drabbade av Alzheimers. Risken att drabbas ökar med åldern men faktum kvarstår att hälften av alla 90-åringar faktiskt inte är drabbade. På sjuttiotalet visste man att det är en typ av plack som sätter sig på hjärncellerna och dödar dem. Det har lagts stora resurser på att forska kring detta på möss och ett vaccin har man fått fram som förhindrar detta plack att få fäste. Vad har mössen som människan inte har eftersom vaccinet fungerar på dem? Denna fråga kvarstår och forskningen fokuserar nu mer med fokus på människan för att finna ett botemedel mot Alzheimers och inte bara mediciner som fördröjer sjukdomsförloppet.

tribune