Ozonlagret

För några år sedan talades det mycket om ozonlagret, och framförallt om hål i det, och vilka hälsorisker det medförde. Ozonlagret är ett lager med gasen ozon som finns i vår stratosfär. Det skyddar mot UV-strålning från solen eftersom den absorberas av ozonet. Hål i ozonlagret är egentligen en förtunning av lagret över vissa områden. Det största ligger över Antarktis, men halten ozon är också låg över till exempel Australien, och det innebär att skadlig UV-strålning där släpps igenom i mycket högre grad, vilket ökar risken för hudcancer. För att skydda sig mot hudcancer bör man alltid skydda sig från solen, särskilt när det är stark sol. Haga Solskydd är specialister på allt från rullgardiner till persienner och markiser. Det högre UV-genomsläppet orsakar också att växtplankton i havet inte har kunnat växa lika mycket, vilket i sin tur gör att fiskbeståndet minskar.

Förtunningen i vissa delar av ozonlagret beror på människors utsläpp av freon, som är en ozonnedbrytande gas. Den användes bland annat som kylmedel i kylskåp och drivmedel i sprayflaskor, men sedan man upptäckte att gasen är farlig för ozonlagret har många länder lovat att avveckla tillverkningen av freoner. Sverige gjorde det 1995, och alla länder i FN har ratificerat det så kallade Montrealprotokollet, som förbjuder alla ämnen som skadar ozonlagret. Läs mer om freoners påverkan på ozon på wikipedia. Men freoner har lång livslängd, och än så länge har vi inte kommit under de freonutsläppsnivåer som vi hade på 90-talet. Enligt NASA måste detta ske för att ozonlagret ska kunna börja återhämta sig. Om återhämtningen inte störs av freoner reparerar nämligen ozonlagret sig självt, eftersom syre blir till ozon när det utsätts för UV-strålning. NASA förutspår att återhämtningen kan börja runt år 2035, och att ozonlagret kan vara fullständigt lagat tidigast år 2070, förutsatt att freonutsläppen minskar. Läs mer om NASAS analys på nasa.seOzonlagret 1

Samtidigt som många länder arbetar för att förhindra utsläpp av skadliga freoner, har brittiska forskare upptäckt fyra nya typer av freoner, förutom de tretton man kände till sedan tidigare. Detta efter att de analyserat luft i olika delar av världen. Utsläpp pågår alltså fortfarande, trots löftena från länderna i FN att upphöra med alla ozonskadliga utsläpp. Läs mer om detta på nyteknik.se

Vi har med andra ord en lång väg kvar för att NASAs förutsägelse ska gå i uppfyllelse. Ozonlagret kan räddas om alla tar ansvar.

Taggar:
tribune