Synen på moderskap

Att vara kvinna och att vara mamma är i dagens samhälle mycket nära förknippat. Det råder så kallad moderskapsnormativitet i samhället, det vill säga principer om det heterosexuella paret, det biologiska bandet mellan barn och föräldrar och förväntningen att kvinnor ska vilja och kunna bli mamma. Men 5-6 % av Sveriges befolkning är idag frivilligt barnlösa. Det handlar inte om människor som hatar barn, enligt docent Kristina Engwall, som tillsammans med forskaren Helen Peterson djupintervjuat ett fyrtiotal människor som uppgett att de inte vill ha barn. Istället menar hon att de är nöjda med sina liv som de är, eller att de inte vill göra de uppoffringar som de förknippar med småbarnslivet.

En annan typ av normer som är nära förknippade med moderskapsnormen är fertilitetsnormer, som innebär att alla som kan skaffa barn ska vilja skaffa barn, och också göra det. Uppfattningen att bara två vuxna inte kan klassas som en familj är rådande i samhället. Dessutom räcker det ofta inte att ha ett barn – när man har bevisat sin fertilitet förväntas man i ännu högre utsträckning skaffa ett barn till.

Många frivilligt barnlösa ifrågasätts skarpt av sin omgivning. Ett vanligt argument är att barn är meningen med livet. Andra menar att det är en skyldighet mot samhället att skapa barn som kan arbeta och betala skatt i framtiden. Fredrik Wass är en av de som valt bort barn i sitt liv, och han menar att en anledning till det var just att han inte ansåg att det behövdes fler människor på jorden. Barnafödande må vara positivt för det svenska samhället, men på global skala behövs inte fler människor, menar han.Synen på moderskapet 2

Att förväntningarna är högre på kvinnor att bli mödrar än på män att bli pappor märks genom att de oftare än män blir ifrågasatta för sitt val. Till exempel får kvinnor när de börjar komma upp i en viss ålder ofta höra att det börjar bli bråttom, att den biologiska klockan tickar. Det är också vanligt att man inte tas på allvar eller blir trodd när man uttrycker att man inte vill ha barn. Detta är särskilt sant för unga, som får höra att de kommer att ändra sig senare i livet, och ångra sig om de inte skaffar barn.

De flesta frivilligt barnlösa efterlyser en större acceptans för alternativa livsstilar. Med tanke på hur långt samhället har kommit när det gäller andra former av acceptans finns det kanske en god chans för det i framtiden.

Taggar:
tribune